Privacy reglement

Inleiding:
Re-Evolutionair Gezond is een Praktijk voor Orthomoleculaire Natuurgeneeskunde, gevestigd in Asten-Heusden. Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Het gaat hier om basisgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres,telefoonnummer en e-mailadres), gegevens ten behoeve van het opstellen van facturen en overige persoonlijke gegevens (intakeformulier en voedingsdagboek).

Doel:
Verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor administratie en facturatie, voor contact door middel van een persoonlijk gesprek, e mail, telefoon of briefwisseling na wederzijdse afspraken hieromtrent. Bijzondere, privacygevoelige gegevens (bijvoorbeeld medische achtergrond, ervaringen, etc. in het intake gesprek))zijn noodzakelijk om een behandelplan op te stellen, te evalueren en eventueel bij te stellen. Deze gegevens worden vastgelegd in een persoonlijk dossier, wat 15 jaar na de laatste aangebrachte wijziging wordt bewaard.

Delen van persoonsgegevens: Gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Toestemming:
Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk en kunt u aangeven (door ondertekening) of u hiervoor toestemming geeft. U kunt ook kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.

De Autoriteit Persoonsgegevens: Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten:
U heeft het recht op o.a. inzage, wijziging, beperking of verwijdering van persoonsgegevens. U heeft het recht toestemming te geven op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om dat weer in te trekken. Ook heeft u het recht om ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een volledig overzicht van uw rechten en aanvullende bepalingen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor Re-Evolutionair Gezond is de bescherming van uw privacy een vanzelfsprekendheid waarmee met de grootste zorg omgegaan wordt. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat betekent meer waarborgen en meer rechten voor u. Omdat privacy meer is dan handhaving van regels wil ik u erop wijzen dat u bij vragen, opmerkingen, wensen of wat dan ook, altijd contact met mij op kunt nemen om e.e.a te bespreken.